AKTIE:

Voor de voordeligste autoverzekering moet u bij ons zijn ! 

           BEL ONS  EN VRAAG WAT UW VOORDEEL IS.  

                            074-2502060

Home  »  Particuliere verzekeringen  »  Recreatie  »  Hippisch Recreatie Pakket
Boekeloseweg 5  |  7553 DK  |  Hengelo (Ov.)  |  T 074-2502060  |  F 074-2503311

Hippisch Recreatie Pakket

U heeft een paard en u zoekt een daarop afgestemde verzekering. Met een scherpe premie, dekking voor de door u gewenste risico's en snelle afhandeling in geval van schade. Dan is het Hippisch Recreatiepakket op uw lijf geschreven. Er zijn vijf rubrieken die u los of gecombineerd kunt verzekeren.

Productinformatie Hippisch Recreatie Pakket

Er zijn vijf rubrieken die u los of gecombineerd kunt verzekeren.

Ongevallen paard
Dekking voor verlies van het paard door ongeval, diefstal of brand. In dat geval wordt de handelswaarde uitgekeerd met een maximum van het verzekerde bedrag dat de € 12.500,- niet te boven mag gaan. De verzekering eindigt op het moment dat het paard 20 jaar oud wordt.

Aansprakelijkheid
Dekking voor door het paard toegebrachte schade aan derden met een maximum van € 250.000,- per gebeurtenis.

Harnachementen
Dekking voor verlies en beschadiging van zadel, hoofdstel, tuig en toebehoren als gevolg van een van buiten komend onheil. Reparaties worden volledig vergoed, bij totaal verlies wordt de dagwaarde uitgekeerd. Het eigen risico is slechts € 22,70.

Trailer of rijtuig
Dekking voor verlies en beschadiging van trailer of rijtuig door van buiten komend onheil. Reparaties worden volledig vergoed, bij totaal verlies wordt de dagwaarde uitgekeerd. Het eigen risico bedraagt € 136,-.
U krijgt gratis een vervangende trailer ter beschikking (maximaal 10 dagen) na totaal verlies of zodanige beschadiging dat reparatie binnen 48 uur niet mogelijk is. De verzekering is inclusief een W.A.-dekking, tenzij aanspraak gemaakt kan worden op een andere W.A.-verzekering.

Paardenvrachtauto
Hieronder wordt verstaan een vrachtauto voor het vervoer van paarden, die niet beroepsmatig wordt gebruikt, en waarmee maximaal 12.000 kilometer per jaar wordt gereden.
U kunt kiezen voor W.A.-, WA + gedeeltelijk-cascoverzekering en WA + volledig-cascoverzekering.
De W.A.-premie is afhankelijk van het aantal paarden dat met de auto vervoerd kan worden.
Zie verder onder Paardenvrachtauto.

Klik hier voor een berekening en aanvragen